Izjava o konverziji valute

Sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama. Iznos za koji će biti terećena Vaša debitna/kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene u hrvatske kune prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke.

Prilikom naplate vašom debitnom/kreditnom karticom isti se iznos pretvara iz hrvatske kune u vašu lokalnu valutu prema pravilima koja vrijede za plaćanja u inozemstvu.

Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.